0

Future class room lab…

I et tidligere indlæg skrev jeg om hvordan jeg sammen med kollegaer arbejder på udviklingen af formater omkring 21. century learning skills i læreruddannelsen. En af de udfordringer jeg oplever i arbejdet med udvikling af 21. century learning skills er at undervisning og læring ofte skal nytænkes. I den forbindelse er det interessant at se på…

0

21.skills i læreruddannelsen…

Vi har i læreruddannelsen UCC nedsat en arbejdsgruppe med titlen “væksthuset for formater”. I korte træk er vores opgave at udvikle teknologiunderstøttede formater der kan videndeles i læreruddannelsen, og formater i denne sammenhæng kan være læremidler, undervisningsforløb og didaktisk/pædagogiske perspektiver. I den forbindelse har jeg valgt at sætte spot på udviklingen af formater omkring 21.skills,…

0

Redaktøren…

Velkommen til min blog. I denne blog vil jeg skrive om erfaringer og refleksioner over mit arbejde på læreruddannelsen. Jeg underviser på Zahle læreruddannelse, hvor jeg er ansat som lektor. Mine primære arbejdsopgaver er undervisning i idrætsfaget, projektarbejde omkring IT i uddannelsen, samt undervisning i specialiseringsmoduler, eksempelvis “bevægelse i skolen” og “IT og læring”…

Images are for demo purposes only and are properties of their respective owners. Old Paper by ThunderThemes.net